Trong tản văn "Cứ tin mình sẽ hạnh phúc" của cây bút trẻ hàng bestseller Mèo Xù (cũng là tác giả của cuốn Bơ đi mà sống), có hẳn một chương viết dành...